ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

OPEN PRESENTATION DAYS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

08/03/2017

Αθήνα

Ξενοδοχείο

“Electra Metropolis Athens,

Μητροπόλεως 15

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ