Η OTS, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αναζητά ένα UI Designer, με απαραίτητα:

Τυπικά Προσόντα

  • Πτυχίο ΑΕΙ στον χώρο της πληροφορικής ή σε αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με τους τομείς του Human-Computer Interaction , Interaction Design ή παρόμοιους.
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Πολύ καλή εξοικείωση με τεχνολογίες Web (HTML, CSS, Javascript κ.α.).

 Ειδικές Γνώσεις/Εμπειρία

  • Επιθυμητή, 2+ χρόνια επαγγελματική εμπειρία εκ των οποίων τα 2 τελευταία χρόνια σε ανάλογη θέση.
  • Εμπειρία εργασίας με Agile μεθοδολογίες , ανάπτυξης προϊόντων.

 

Η OTS, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αναζητά ένα Software Developer , με απαραίτητα:

Τυπικά Προσόντα

  • Πτυχίο ΑΕΙ στον χώρο της πληροφορικής
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Καλή γνώση Βάσεων Δεδομένων
  • Καλή γνώση προγραμματισμού

 Ειδικές Γνώσεις/Εμπειρία

  • Επιθυμητή  3 -5 χρόνια επαγγελματική εμπειρία εκ των οποίων τα 2 τελευταία χρόνια σε ανάλογη θέση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτική περιγραφή των θέσεων στους παρακάτω συνδέσμους:

UI Designer: http://www.careerbuilder.com/job/J903D75YWDV7QH2YXML

Developer Software: http://www.careerbuilder.com/job/JHT0TL6Q1FST7NQXFC2

και να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο cv@ots.gr