Η OTS προσφέρει ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών λογισμικού που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των Διοικητικών, Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών των Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα, της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.