Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών

///Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών
Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών 2017-05-19T06:52:51+00:00

icon4Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Διαδικασιών προσφέρει τη δυνατότητα εκτέλεσης και ελέγχου όλων των διαδικασιών ενός Οργανισμού. Ενσωματώνονται εύκολα όλες οι διαδικασίες του Φορέα με ακριβή προσδιορισμό όλων των ενδιάμεσων εργασιών και των υπευθύνων που εμπλέκονται. Παρακολουθούνται στατιστικά εκτέλεσης κάθε διαδικασίας με δυνατότητα περαιτέρω ανάλυσής τους. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής των εγγράφων, ενώ ενημερώνονται ηλεκτρονικά για ανάθεσή ή ολοκλήρωση εργασιών ή διαδικασιών.

Με την Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών δημιουργείται η βασική υποδομή, μέσω της οποίας μπορούν να προσφερθούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις.

Με την εφαρμογή του Συστήματος επιτυγχάνεται αυτοματοποίηση της εκτέλεσης όλων των εργασιών. Ταχύτερη υλοποίηση των διαδικασιών και εργασιών του Οργανισμού. Αρχειοθέτηση όλων των εγγράφων κάθε εργασίας. Μείωση του κόστους αποθήκευσης των εγγράφων.

Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Διαδικασιών διαλειτουργεί πλήρως με συστήματα τρίτων Φορέων ενώ είναι ιδανικό για την εκτέλεση διαδικασιών ISO.

‘Εντυπο Εφαρμογής

Video Εφαρμογής