Για να ενημερωθείτε για το αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων για τα προγράμματα της OTS για το έτος 2016 ακολουθήστε το παρακάτω link: