Αναβάθμιση Εφαρμογής “Λογιστική Δημοσίου”

//Αναβάθμιση Εφαρμογής “Λογιστική Δημοσίου”

Αναβάθμιση Εφαρμογής “Λογιστική Δημοσίου”

Διαθέσιμη είναι η νέα αναβάθμιση της εφαρμογής “Λογιστική Δημοσίου” . Η νέα έκδοση 2.63.002 κυκλοφόρησε την 1 Σεπτεμβρίου 2015.

Στους Λογαριασμούς Εσόδων και Εξόδων και στο παράθυρο της Κατάρτισης του Π/Υ έχει προστεθεί το πεδίο “Εκτίμηση Πληρωθέντων/Εισπραχθέντων Προηγ. Χρήσης” στο οποίο καταχωρούνται τα ποσά που εκτιμάται οτι θα κλείσει το έτος 2015. Επίσης έχουν δημιουργεί και οι αντίστοιχες εκτυπώσεις βάσει προτύπου.

Η αναβάθμιση βρίσκεται διαθέσιμη στο Open Ticketing System από όπου μπορείτε να την κατεβάσετε.

2015-11-20T11:40:22+00:00 04/09/2015|Ανακοινώσεις|