17ο Ετήσιο Συνέδριο Greek ICT Forum

//17ο Ετήσιο Συνέδριο Greek ICT Forum

17ο Ετήσιο Συνέδριο Greek ICT Forum

Η OTS υποστηρίζει ενεργά ως χορηγός το 17ο Ετήσιο Συνέδριο Greek ICT Forum, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Η θεματολογία θα κινηθεί γύρω από 4 βασικούς πυλώνες:

  • Ψηφιακές Υπηρεσίες, Ευρυζωνικότητα και Υποδομές
  • Ψηφιακές εφαρμογές σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
  • Στρατηγική Ανάπτυξης στους τομείς της Καινοτομίας, Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Προγραμματική Περίοδος του ΣΕΣ 

Για το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου επισκεφτείτε το σύνδεσμο: http://www.ictplus.gr/default.asp?pid=30&rID=40216&ct=9&la=1

2015-11-20T11:19:47+00:00 03/11/2015|Νέα|