Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών των Φορέων σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης

Αρχική/Νέα/Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών των Φορέων σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης

Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών των Φορέων σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης

Με την Εγκύκλιο με αρ πρωτ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/οικ.9462 που δημοσιεύθηκε την 1η Απριλίου 2016, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καλεί τους Φορείς Δημοσίου σε απλούστευση και ανασχηματισμό των διοικητικών τους διαδικασιών με στόχο τη βελτίωση και επιτάχυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη Εγκύκλιο οι Φορείς θα πρέπει να καταγράψουν αναλυτικά τις διαδικασίες που ακολουθούν σε επίπεδο Υπηρεσιών και να εντοπίσουν τις “προβληματικές” σε συνάρτηση των κριτηρίων της φιλικότητας, οικονομικότητας, αναγκαιότητας, αποτελεσματικότητας-αποδοτικότητας, εφαρμοσιμότητας και διαφάνειας. Στη συνέχεια καλούνται να επιλέξουν τις διαδικασίες που θα απλουστευθούν λαμβάνοντας υπόψιν συγκεκριμένους παράγοντες και τέλος να προχωρήσουν στην απλούστευση αυτών των διαδικασιών και στον ανασχεδιασμό τους με τη βοήθεια κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών όπως είναι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η OTS με σκοπό την αποτελεσματική εκτέλεση αλλά και ελέγχο όλων των διαδικασιών των Οργανισμών έχει αναπτύξει το Σύστημα “Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Διαδικασιών” . 

Με την εφαρμογή του Συστήματος οι Φορείς επιτυγχάνουν:

  • Ταχύτερη υλοποίηση των διαδικασιών
  • Αυτοματοποίηση εκτέλεσης των εργασιών
  • Αυξημένη παραγωγικότητα
  • Μειωμένο κόστος αποθήκευσης εγγράφων
  • Παρακολούθηση Ροών Εργασίας

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε μια σύντομη παρουσίαση της Εφαρμογής.

2017-05-19T06:53:09+00:00 08/04/2016|Νέα|