Νέα Αναβάθμιση της Εφαρμογής ΕΑΠ

//Νέα Αναβάθμιση της Εφαρμογής ΕΑΠ

Νέα Αναβάθμιση της Εφαρμογής ΕΑΠ

Διαθέσιμη βρίσκεται στο Open Community Network, η νέα έκδοση, 2.14.002, της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

Η αναβάθμιση περιλαμβάνει τις εξής νέες δυνατότητες/βελτιώσεις:

  • Δυνατότητα μαζικής δημιουργίας αναδρομικών εγγραφών για το ταμείο ΤΣΜΕΔΕ.
  • Δυνατότητα ανάκτησης μισθοδοσιών με ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών αριθμών κατάστασης.
  • Προσθήκη στήλης αριθμού κατάστασης στο παράθυρο της δημιουργίας υποβολής.
2016-09-12T08:32:37+00:00 12/09/2016|Ανακοινώσεις|