Εκδόθηκε η νέα αναβάθμιση της εφαρμογής «Οικονομικής Διαχείρισης» .  Η έκδοση » 3.04.007″ βρίσκεται διαθέσιμη στο Open Community Network από όπου μπορείτε να την κατεβάσετε.

Η αναβάθμιση περιλαμβάνει μια σειρά βελτιώσεων, νέων δυνατοτήτων, νέων εκτυπώσεων.