Διαθέσιμη βρίσκεται στο Open Community  Network η αναβάθμιση 3.07.007 της εφαρμογής «Οικονομικής Διαχείρισης» η οποία περιλαμβάνει τη δυνατότητα λήψης του Μητρώου Δεσμεύσεων με βάση την ημερομηνία ανάρτησης.