Νέα Αναβάθμιση της Εφαρμογής “ΕΑΠ”

//Νέα Αναβάθμιση της Εφαρμογής “ΕΑΠ”

Νέα Αναβάθμιση της Εφαρμογής “ΕΑΠ”

Διαθέσιμη στο “OCN” βρίσκεται η νέα έκδοση 2.21.001 της εφαρμογής της “ΕΑΠ” από όπου και μπορείτε να την κατεβάσετε.

Η νέα έκδοση περιλαμβάνει νέα εκτύπωση αποστολής  στοιχείων στην Δ24 με εμφάνιση αθροισμάτων ανά ΚΑΕ, ενώ βελτιώθηκε η ταχύτητα των διαδικασιών εισαγωγής μισθοδοσιών σε υποβολές και εξαγωγής του αρχείου xml

2017-11-29T07:33:00+00:00 29/11/2017|Ανακοινώσεις|