Ανακοινώσεις

Αρχική/Ανακοινώσεις

OTS & cosmo-ONE ενώνουν τις δυνάμεις τους στις ηλεκτρονικές προμήθειες

2018-03-14T11:13:53+00:00 14/03/2018|Ανακοινώσεις|

Συνεργαζόμαστε με την εταιρεία cosmo-ONE διασυνδέοντας την εφαρμογή της "Οικονομικής Διαχείρισης" με τις πλατφόρμες των ηλεκτρονικών προμηθειών της cosmo-ONE. Στόχος μας είναι να παρέχουμε τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να διευκολύνουμε τις καθημερινές πολύπλοκες διαδικασίες όπως των προμηθειών και να συμβάλλουμε στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των Φορέων συνεργατών μας. Στο παρακάτω link μπορείτε να παρακολουθήσετε μια σύντομη [...]

Νέα Αναβάθμιση εφαρμογής “Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού”

2018-02-14T10:24:05+00:00 14/02/2018|Ανακοινώσεις|

Η νέα έκδοση 3.22.007  της εφαρμογής "Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού" βρίσκεται διαθέσιμη στο Open Community Network. Η αναβάθμιση περιλαμβάνει ενδεικτικά: Μισθοδοσία: 1.Αυτόματη προσαρμογή της προσωπικής διαφοράς ν.4354/2015 και ν.4472/2017 μέσω του οδηγού μισθολογικής μεταβολής. 2.Προσθήκη δυνατότητας καταχώρησης μισθολογικών μεταβολών για τους εργαζόμενους που κατατάχτηκαν στο ειδικό μισθολόγιο ν.4472/2017. Διαχείριση Προσωπικού: 1.Επέκταση δυνατότητας παρακολούθησης υπολοίπου αδειών και [...]

Νέα Αναβάθμιση της Εφαρμογής Οικονομικής Διαχείρισης

2018-01-03T08:11:24+00:00 03/01/2018|Ανακοινώσεις|

Διαθέσιμη στο "Open Ticketing System" βρίσκεται η νέα αναβάθμιση, 3.10.013 , της "Οικονομικής Διαχείρισης". Η νέα έκδοση περιλαμβάνει: Δυνατότητα επισύναψης και προβολής pdf αρχείου στις ΕΑΔ Δυνατότητα μαζικών ανακλήσεων και μαζικών ανατροπών μαζί με νέες εκτυπώσεις για τη διευκόλυνσή σας. Νέο εργαλείο μεταφοράς ΕΑΔ με πρόσθετες δυνατότητες.

Νέα Αναβάθμιση της Εφαρμογής Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού

2018-01-02T08:23:45+00:00 02/01/2018|Ανακοινώσεις|

Η νέα έκδοση 3.21.004 της εφαρμογής της "Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού" βρίσκεται διαθέσιμη στο Open Ticketing System. Η αναβάθμιση περιλαμβάνει συνοπτικά: Μισθοδοσία: Προσθήκη δυνατότητας εξαγωγής της εκτύπωσης 1125 – ‘Εκτύπωση Προϋπολογισμού‘ σε LibreOffice / OpenOffice Προσθήκη φιλτραρίσματος με ομάδα μέλους στον υπολογισμό μισθοδοσίας. Προσθήκη φιλτραρίσματος με ομάδα μέλους στην εικόνα μισθοδοσίας (ενότητα Εργαζόμενοι → Εικόνα Μισθοδοσίας). [...]

Νέα Αναβάθμιση της Εφαρμογής “ΕΑΠ”

2017-11-29T07:33:00+00:00 29/11/2017|Ανακοινώσεις|

Διαθέσιμη στο "OCN" βρίσκεται η νέα έκδοση 2.21.001 της εφαρμογής της "ΕΑΠ" από όπου και μπορείτε να την κατεβάσετε. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει νέα εκτύπωση αποστολής  στοιχείων στην Δ24 με εμφάνιση αθροισμάτων ανά ΚΑΕ, ενώ βελτιώθηκε η ταχύτητα των διαδικασιών εισαγωγής μισθοδοσιών σε υποβολές και εξαγωγής του αρχείου xml

Νέα Αναβάθμιση της Εφαρμογής Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού

2017-10-26T14:07:37+00:00 26/10/2017|Ανακοινώσεις|

Η αναβάθμιση 3.19.008 της εφαρμογής "Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού" είναι διαθέσιμη στο Open Community Network. Η νέα αναβάθμιση περιλαμβάνει σημαντικές βελτιώσεις τόσο στην ενότητα της "Μισθοδοσίας" όσο και στην ενότητα της "Διαχείρισης Προσωπικού" και της "Ωρομέτρησης".

Νέα Αναβάθμιση της Εφαρμογής Οικονομικής Διαχείρισης

2017-10-07T10:38:57+00:00 07/10/2017|Ανακοινώσεις|

Η νέα έκδοση 3.09.008 της εφαρμογής "Οικονομικής Διαχείρισης" βρίσκεται διαθέσιμη στο Open Community Network από όπου και μπορείτε να την κατεβάσετε. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει ενδεικτικά: Εφαρμογή του Ν.4483/2017 στις ρυθμίσεις οφειλών και βελτιώσεις στη διαδικασία ρυθμίσεων Αλλαγές στην εκτύπωση απόδοσης κρατήσεων σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1992/09.06.2017. Αυτόματη συμπλήρωση του BIC κατά την πληκτρολόγηση του IBAN στην καρτέλα του [...]

Αναβάθμιση Εφαρμογής Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού

2017-09-01T07:58:37+00:00 01/09/2017|Ανακοινώσεις|

Η νέα αναβάθμιση 3.18.011 της εφαρμογής "Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Προσωπικού" είναι διαθέσιμη στο Open Community Networt απ' όπου μπορείτε να την κατεβάσετε μαζί με τις αναλυτικές οδηγίες. Συνοπτικά η νέα έκδοση περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ I.Βελτιώσεις – Προσθήκες στο εργαλείο αναδρομικών κρατήσεων και στο εργαλείο σύγκρισης μισθοδοσιών για ΕΑΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ I.Δυνατότητα κλειδώματος των πεδίων κατηγορίας εκπαίδευσης [...]

Νέα Αναβάθμιση της Εφαρμογής Διαχείρισης Οικονομικού

2017-08-07T13:55:30+00:00 07/08/2017|Ανακοινώσεις|

Διαθέσιμη στο OCN βρίσκεται η νέα αναβάθμιση της εφαρμογής "Οικονομικής Διαχείρισης". Η νέα έκδοση 3.09.002 ενσωματώνει τις απαραίτητες αλλαγές που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ν. 4483/2017 σχετικά με τις ρυθμίσεις οφειλών.