Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης

2015-12-07T11:27:57+00:00

Τίτλος Έργου: Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης Φορέας Λειτουργίας: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Προϋπολογισμός: 10.973.450,00 € Έναρξη: 21 Ιουλίου 2014 Διάρκεια: 15 μήνες Αντικείμενο Έργου: Το παρόν έργο αφορά στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη διαχείριση της ροής ποινικής [...]

Κόμβος Διαλειτουργικότητας

2015-12-08T14:46:03+00:00

Τίτλος Έργου: Υλοποίηση Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών δεδομένων των Ο.Τ.Α Α’ και Β’ βαθμού Φορέας Λειτουργίας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: ΚΤΠ Α.Ε. Χρηματοδότηση: 136.328,28 € Έναρξη: 15 Μαρτίου 2011 Διάρκεια: 9 μήνες Αντικείμενο Έργου Η αυτοματοποιημένη συλλογή και επεξεργασία οικονομικών και μισθοδοτικών στοιχείων από το σύνολο των Δήμων και των Περιφερειών καθώς [...]

Ψηφιοποίηση Ληξιαρχείων στα πλαίσια του Εθνικού Ληξιαρχείου

2015-12-07T11:17:27+00:00

Τίτλος Έργου: Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδων Α' (Αθήνα-Δωδεκάνησα-Κυκλάδες) & Γ' (Μακεδονία-Θράκη) Φορέας Λειτουργίας: Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Αναθέτουσα Αρχή: ΚΤΠ Α.Ε. Ανάδοχος: Ένωση ALTEC INTEGRATION A.E. – MASTER Α.Ε. - OTS A.E. - Q&R Α.Ε. Προϋπολογισμός: 7.640.000,00€ (Ομάδα Α΄) & 7.988.000,00€ (Ομάδα Γ΄) Έναρξη: 14/04/2014 Διάρκεια: 28 μήνες Αντικείμενο Έργων Η ψηφιοποίηση των Ληξιαρχικών Πράξεων καθενός από [...]

Καταστήματα Κράτησης

2015-12-07T11:15:36+00:00

Τίτλος Έργου: "Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Καταστημάτων Κράτησης" Φορέας Λειτουργίας: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ανάδοχος: Ένωση ALTEC INTEGRATION A.E. – INTRASOFT INTERNATIONAL SA -  OTS A.E. Προϋπολογισμός: 3.571.182,00€ Έναρξη: 22/07/2014 Διάρκεια: 15 μήνες Το ΟΠΣ «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Καταστημάτων Κράτησης» συμβάλει τόσο στη συνολική αναβάθμιση και την εύρυθμη λειτουργία των διαδικασιών του [...]

Διαύγεια

2017-05-19T06:53:13+00:00

Τίτλος Έργου: Υλοποίηση Β Φάσης Λειτουργίας του Προγράμματος Διαύγεια Φορέας Λειτουργίας: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αναθέτουσα Αρχή: ΚΤΠ Α.Ε. Ανάδοχος: Ένωση ALTEC INTEGRATION A.E. – OTS A.E. Προϋπολογισμός: 723.793,50 € Έναρξη: 1/3/2013 Διάρκεια: 18 μήνες To Πρόγραμμα Δι@ύγεια (νόμος 3861/2010) στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση [...]

Μητρώο Πολιτών

2015-12-09T08:55:19+00:00

Τίτλος Έργου: Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών Φορέας Λειτουργίας: Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Αναθέτουσα Αρχή: ΚΤΠ Α.Ε. Ανάδοχος: Ένωση ALTEC INTEGRATION A.E. – OTS A.E. - Q&R Α.Ε. Προϋπολογισμός: 5.035.000,00€ Έναρξη: 27/05/2015 Διάρκεια: 28 μήνες Αντικείμενου του Έργου αποτελεί η ανάπτυξη και λειτουργία Κεντρικής Υποδομής Εθνικού Ληξιαρχείου, όπου θα τηρούνται, παρακολουθούνται και διαχειρίζονται με σύγχρονο και συστηματικό τρόπο οι [...]