Μέχρι τη Δευτέρα 8 Απριλίου διεξάγεται η έρευνα Ικανοποίησης Πελατών 2019.

Μας ενδιαφέρει η γνώμη σας, γιατί μας βοηθάει να βελτιωνόμαστε.

Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο , συνδεθείτε στο OCN