Από τη Δευτέρα 19 Μαρτίου μέχρι την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 τρέχει η διαδικασία έρευνας ικανοποίησης πελατών.

Θέτουμε το ερώτημα αν ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες σας και τι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε.
Πιστεύουμε ότι οι απόψεις σας μας βοηθούν για να γίνουμε ακόμα καλύτεροι, μας ενδιαφέρει πραγματικά.

Για να συμμετέχετε στην έρευνα, συνδεθείτε στο https://vpn.ots.gr:8443/tickets/login.jsf