Η νέα αναβάθμιση 3.18.011 της εφαρμογής “Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Προσωπικού” είναι διαθέσιμη στο Open Community Networt απ’ όπου μπορείτε να την κατεβάσετε μαζί με τις αναλυτικές οδηγίες.

Συνοπτικά η νέα έκδοση περιλαμβάνει:

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
I.Βελτιώσεις – Προσθήκες στο εργαλείο αναδρομικών κρατήσεων και στο εργαλείο σύγκρισης μισθοδοσιών για ΕΑΚ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
I.Δυνατότητα κλειδώματος των πεδίων κατηγορίας εκπαίδευσης & ΜΚ Ενιαίου Μισθολογίου, καθώς και της θέσης στην καρτέλα των στοιχείων διαχείρισης προσωπικού.
II.Προσθήκη φίλτρου για το πεδίο ‘Ομάδα Μέλους’ στην ενότητα ‘Εργαζόμενοι’ → ‘Άδειες’ και στην ενότητα ‘Εργαζόμενοι’ → ‘Ιστορικό Μεταβολών – Εκτυπώσεις’.