Διαθέσιμη είναι η νέα έκδοση 3.06.020 της εφαρμογής “Μισθοδοσία & Διαχείριση Προσωπικού” . Στη νέα έκδοση έχουν προστεθεί η ακόλουθες νέες δυνατότητες:

Μισθοδοσία:

  1. Τροποποίηση του υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων σύμφωνα με το νόμο 4334/2015.
  2. Τροποποίηση της εκτύπωσης 1150 – Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα ΟΑΕΔ σύμφωνα με το τελευταίο πρότυπο του ΟΑΕΔ.
  3. Εξ ορισμού επιλογή του πεδίου “Εμφάνιση Εργοδοτικών Εισφορών” στην εκτύπωση 1040 – “Νέα Απόδειξη Πληρωμής Μισθωτών – Α4”

Διαχείριση Προσωπικού:

  1. Δυνατότητα υπολογισμού χρόνου υπηρεσίας με χρήση της ημερομηνίας κοινοποίησης διορισμού.
  2. Εμφάνιση της στήλης “Είδος Τίτλου” στην Ενότητα “Εργαζόμενοι-Στοιχεία Διαχείρισης Προσωπικού-Εκπαίδευση/Αμοιβές-Ποινές-Στοιχεία Εκπαίδευσης/Ειδικών Γνώσεων”
  3. Δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού της διάρκειας άδειας από τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της κατά την καταχώρηση μιας καινούριας άδειας.

Την αναβάθμιση μπορείτε να κατεβάσετε από το Open Ticketing System