3.17.006 είναι η νέα έκδοση της εφαρμογής “Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού” η οποία βρίσκεται διαθέσιμη και μπορείτε να κατεβάσετε από το Open Community Network.

Η αναβάθμιση 3.17.006 συνοπτικά περιλαμβάνει:

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
1.Εμφάνιση της κατηγορίας ασφαλισμένου (Παλιός/ Νέος) στις εκτυπώσεις :
•1037 – ‘Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) – Α3 (Ορ.)’
•1039 – ‘Νέα Συγκεντρωτική Κατάσταση Πολλών Μηνών (3 γραμμές) – Α3 (Ορ.)’
•1043 – ‘Νέα Αναλυτική Κατάσταση Αναδρομικών (3 γραμμές) – Α3 (Ορ.)’
•1044 – ‘Νέα Αναλυτική Κατάσταση Χειροκίνητων Αναδρομικών (3 γραμμές) – Α3 (Ορ.)’
2.Αλλαγή της περιγραφής της στήλης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων στις εκτυπώσεις 1046 – ‘Νέα Βεβαίωση Φόρου (Εκκαθαριστικό) – Α4 (Ορ.)’ και 1052 – ‘Νέα Βεβαίωση Φόρου (Εκκαθαριστικό) – Α4 (Ορ.)’.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1.Εργαλείο Κρίσης Προϊσταμένων ν.4369/2016.
2.Εργαλείο εκτύπωσης πινάκων Προακτέων/ Μη Προακτέων.
3.Εμφάνιση των στηλών ‘Ειδικότητα’ και ‘Είδος Οργανικής Θέσης’ στην ανάλυση ανά υπάλληλο της εκτύπωσης 1133 – ‘Εκτύπωση Στοιχείων Προσωπικού (FIP)’.
4.Προσθήκη δυνατότητας ταξινόμησης στηλών στην εκτύπωση 1083 – ‘Ημερομηνίες Αλλαγής Βαθμού’.
5.Προσθήκη δυνατότητας καταχώρησης προϋπηρεσίας ιδιωτικού τομέα.
6.Προσθήκη καρτέλας ανάλυσης χρόνων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ – ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
1.Χρήση κοινού υπομνήματος στις εκτυπώσεις ‘Μηνιαία κατάσταση παρόντων’ και ‘Λίστα αδειών ανά μήνα’.
2.Ομαδοποίηση εγγραφών βάσει ΑΦΜ στις εκτυπώσεις της ατομικής αναφοράς, κατάστασης παρόντων, μηνιαίας κατάστασης παρόντων και ελέγχου απόντων.