Διαθέσιμες βρίσκονται στο Open Ticketing System οι αναβαθμίσεις των Εφαρμογών:

Διαχείρισης Οικονομικού: Έκδοση 3.03.005

Συστήματος Δημοσίευσης Οικονομικών Στοιχείων: Έκδοση 1.05.018

Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων: Έκδοση 3.12.003

Διαχείρισης ΤΑΠ: Έκδοση 1.79.002 

Τις οδηγίες των αναβαθμίσεων μπορείτε να βρείτε στο Open Ticketing System.