• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
  • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
  • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
  • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
  • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
  • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
  • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου -Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου