«Αυλαία» για το OTS Forum 2023 - Με το βλέμμα στραμμένο στο 16ο OTS Forum