Το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” θα αποτελέσει το μέσο με το οποίο οι Δήμοι και οι Περιφέρειες θα εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες τους και θα θέσουν τις βάσεις για τη δημιουργία έξυπνων πόλεων.
Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός τους θα αξιοποιήσει συστήματα και πλατφόρμες και θα ωθήσει τους οργανισμούς προς την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Απώτερος σκοπός είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των εργαλείων της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Eπικοινωνιών.
Είναι επίσης η ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας με τη χρήση της τεχνολογίας που σέβεται τις ιδιαιτερότητες και τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα των δήμων και περιφερειών της χώρας.
Η κοινωνική και πολιτική  ένταξη των πολιτών χωρίς διακρίσεις γίνεται οδηγός, ενισχύοντας τη συμμετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων.
Η OTS δε θα μπορούσε να μην είναι οδηγός των εξελίξεων σε αυτή την πορεία, προτείνοντας, με γνώμονα την πολυετή πείρα σε θέματα αυτοδιοίκησης, τις λύσεις που καλύτερα θα εξυπηρετήσουν τους φορείς.

Οι προτάσεις μας αφορούν έτοιμες ολοκληρωμένες λύσεις, σε παραγωγική λειτουργία, σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, αφορούν:

 • Τη δυνατότητα της συμμετοχής των πολιτών με την ενημέρωσή τους και τη συμμετοχή τους με ηλεκτρονικά μέσα στη λήψη αποφάσεων με τα παρακάτω:
  • Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού
  • Ηλεκτρονική Διαβούλευση
  • Ηλεκτρονική Ψηφοφορία.

 

 • Την αύξηση της εισπρακτικής ικανότητας του φορέα με προτάσεις για:
  • ολοκληρωμένη διαχείριση μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας
  • πλήρη και αποτελεσματική διαχείριση τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και τέλους ακίνητης περιουσίας και
  • τη διαχείριση των κοιμητηρίων.

 

 • Την ορθολογική διαχείριση των εξόδων με διαδικασίες που θα επιταχύνουν και θα εκσυγχρονίσουν τις καθημερινές διαδικασίες των φορέων:
  • Ηλεκτρονικές δημοπρασίες
  • Ηλεκτρονική διαχείριση συμβάσεων
  • Ηλεκτρονική τιμολόγηση και
  • Υπηρεσίες πληρωμών SEPA.

 

 • Την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών, η οποία είναι φυσικά στο κέντρο των προτεινόμενων λύσεων της OTS, καθώς αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι της ενασχόλησής της. Εδώ και πολλά χρόνια, με μια σειρά από προϊόντα η OTS προσφέρει στους φορείς εξωστρέφεια, αλλά και τα μέσα εκείνα προκειμένου να εξασφαλίσουν την εξυπηρέτηση των πολιτών, χωρίς αυτοί να απαιτείται να προσέλθουν στο φορέα όπου αυτό είναι εφικτό. Εν μέσω εποχής Covid, κάτι τέτοιο αποκτά ύψιστη σημασία, καθώς η προάσπιση της δημόσιας υγείας είναι η κύρια προτεραιότητα για φορείς και οργανισμούς. Πιο συγκεκριμένα οι λύσεις που προτείνονται αφορούν:
  • Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων προς τους φορείς
  • Σύστημα κρατήσεων και ελεγχόμενης προσέλευσης με ηλεκτρονική αίτηση
  • Διαχείριση μελών
  • Πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών προς τους φορείς, ηλεκτρονικά.

 

 • Την πρόταση της OTS για τις λύσεις Έξυπνων Πόλεων.
  • Κομμάτι του οράματος για πόλεις με βιώσιμη αστική κινητικότητα, είναι οι λύσεις έξυπνης στάθμευσης. Τόσο προς τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών όσο και της ορθότερης διαχείρισης από τον φορέα, των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης. Μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα που θα αφορά την έξυπνη διαχείριση θέσεων στάθμευσης για ανοιχτό ή κλειστό περιβάλλον, και θα αποτελέσει δομικό εργαλείο στην εξέλιξη και δημιουργία λύσεων που απευθύνονται σε έξυπνες πόλεις (Smart Cities).

 

 • Την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του φορέα
  • Οι νέες συνθήκες εργασίας που έχουν πλέον γίνει καθημερινότητα για την πλειονότητα των φορέων και των επιχειρήσεων είναι γεγονός. Ευέλικτες δομές που δίνουν τη δυνατότητα για απομακρυσμένη εργασία είναι στην υπηρεσία των οργανισμών. Πρόσβαση σε αρχεία, από οποιοδήποτε σημείο, χωρίς καθυστερήσεις και με απόλυτη ασφάλεια. Δεν είναι απλά μια βελτιωμένη κατάσταση εργασίας αλλά μία εδραιωμένη πια ανάγκη. Οι διαδικασίες γίνονται πιο ευέλικτες, καθώς δεν απαιτείται φυσικός χώρος για την διεκπεραίωσή τους και μπορούν πλέον να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά.

 

Θα χαρούμε πολυ να συζητήσουμε μαζί σας τις ανάγκες του φορέα σας και το χρηματοδοτικό εργαλείο “Αντώνης Τρίτσης”

Δείτε αναλυτικά την πρόταση της OTS εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@ots.gr ή στο 2310590100