Βιβλίο για το νέο Λογιστικό πλαίσιο με βάση το Π.Δ. 54/2018 από την ΟΤS, υπό την επιμέλεια του Δρ. Ηλία Γεράκου

Βιβλίο για το νέο Λογιστικό πλαίσιο με βάση το Π.Δ. 54/2018 από την ΟΤS, υπό την επιμέλεια του Δρ. Ηλία Γεράκου