Με στόχο πάντα την ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες μας και τη διασφάλιση των πληροφοριών και δεδομένων τους και κατ’ επέκταση των Πολιτών, ήδη έχουμε ξεκινήσει της απαραίτητες διαδικασίες για την πλήρη εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) (GDPR), 679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Η OTS θα είναι καθόλα έτοιμη μέχρι τις 25 Μαΐου 2018 όπου τίθεται σε εφαρμογή ο νέος Κανονισμός, σε συνεργασία με την εταιρεία Blue Value AE.