Το πρόγραμμα του OTS Forum 2019 βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Κατεβάστε το Πρόγραμμα OTS FORUM 2019 για να ενημερωθείτε πώς διαμορφώνονται οι θεματικές ενότητες ανά ημέρα.

Φέτος, οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν μέσα από τον σύνδεσμο: https://conferience.com/app/otsforum , όπου έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε ατομική εγγραφή είτε εγγραφή για περισσότερα Στελέχη του Φορέα που εκπροσωπείτε.