Παπαδόπουλος Πάνος: Πρόεδρος

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος MBA της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του A.L.B.A.

Εργάζεται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών από το 1991 κατέχοντας υψηλόβαθμες θέσεις.

Ήταν ιδρυτικό μέλος της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Forthnet A.E. Έχει διατελέσει Υπεύθυνος Ανάπτυξης Τεχνολογιών Πληροφορικής (CTO (1996-1999)), Εμπορικός Διευθυντής (CCO (2000-2008)), Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων (COO (2009-2011)) ενώ από το Φεβρουάριο του 2011 μέχρι τα τέλη του 2020 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Forthnet A.E.

Από τις αρχές του 2022 αναλαμβάνει τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της OTS.

Κόκκοβας Νεκτάριος: Αντιπρόεδρος

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Από το 1990 εργάζεται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Από το 1996 μέχρι και τις αρχές του 2021 εργάστηκε στην εταιρεία τηλεπικοινωνιών Forthnet A.E., στην οποία από το 2006 κατείχε θέσεις ως Διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων (2006-2008), ως Διευθυντής Διαχείρισης Δικτύου & Πληροφοριακών Συστημάτων (2008–2011) και ως Διευθυντής Ασφάλειας Τηλεπικοινωνιών και Συνδρομητικής Τηλεόρασης (2011-2021).

Το 2022 αναλαμβάνει τη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της OTS.


Παμπουκίδης Σπύρος:
Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Σπυρίδων Παμπουκίδης είναι ο ιδρυτής της εταιρείας. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος MBA. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στο χώρο της Πληροφορικής όπου έχει εργαστεί ως προγραμματιστής – αναλυτής αλλά και μηχανικός υποστήριξης πωλήσεων, ενώ έχει διατελέσει και ειδικός σύμβουλος σε θέματα πληροφορικής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Τσιρίδης Νικόλαος: Μέλος Δ.Σ.

Ο Νικόλαος Τσιρίδης είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος MBA. Το 1996 εντάχθηκε στην ομάδα της OTS με καθήκοντα προγραμματιστή στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης. Από 2004 εως το 2011 διετέλεσε χρέη Τεχνικού Διευθυντή ενώ σήμερα είναι Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης. Aπό τον Οκτώβριο του 2018 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της OTS.

Καλαϊτσόπουλος Ιωάννης: Μέλος Δ.Σ.

Ο Ιωάννης Καλαϊτσόπουλος είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  Εργάζεται στην OTS από το 1999 όπου ξεκίνησε από το Τμήμα Υπηρεσιών. Το 2003 ανέλαβε υπεύθυνος της ομάδας υποστήριξης των Εφαρμογών Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού. Στις αρχές του 2009 ανέλαβε χρέη αναπληρωτή Διευθυντή στην Οικονομική & Διοικητική Διεύθυνση, ενώ το 2011 ανέλαβε χρέη Διευθυντή.

Τον Οκτώβριο του 2018 ορίσθηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ανέλαβε χρέη Διευθυντή Λειτουργιών.

Δρ Αποστολόπουλος Γεώργιος: Μέλος Δ.Σ.

Διαθέτει σπουδές στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και πιο συγκεκριμένα, BEng in Telecommunications Engineering (Δίπλωμα Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών) από το University of Essex, MSc in Digital Communication Systems από το Loughborough University και Doctor of Philosophy in Wireless Communications του ιδίου Ιδρύματος.

Από το 2013 εργάζεται στο χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Από το 2015 έχει ενταχθεί στο δυναμικό της OTS με καθήκοντα Υπεύθυνου Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και Υπεύθυνου Διαχείρισης Έργων ΙοΤ και SmartCities.

Από τις αρχές του 2022 κατέχει την θέση του Διευθυντή Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της OTS.

Ηλιούδης Χρήστος: Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.

O Χρήστος Ηλιούδης, Είναι καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (Δι.Πα.Ε) με γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Ασφαλών Διαδικτυακών Εφαρμογών. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Επιστήμης Η/Υ του Πανεπιστημίου Κρήτης και διδάκτορας του Α.Π.Θ. στην “Ασφάλεια Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων». Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, είναι μέλος ερευνητικών ομάδων και εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και έχει πάρει μέρος σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών – αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Από τις αρχές του 2022 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της OTS.