Διοίκηση

Διοίκηση 2019-01-21T13:39:00+00:00

Γεώργιος – Αντώνιος Λουρίδας: Πρόεδρος

Ο Α. Λουρίδας είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης.  Διαθέτει πολυετή εμπειρία στο χώρο της Πληροφορικής με ειδίκευση στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών. Το 1994 εντάχθηκε στην ομάδα της OTS ως προγραμματιστής-αναλυτής. Από το 2000 είναι ο Υπεύθυνος των γραφείων της Εταιρείας στην Αθήνα. Τον Οκτώβριο του  2018 ορίστηκε Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ανταστάσιος Ντέμκας: Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αναστάσιος Ντέμκας, διαθέτει πολυετή εμπειρία στο χώρο της Πληροφορικής. Αρχικά ως αναλυτής προγραμματιστής και στη συνέχεια αναλαμβάνοντας διοικητικές θέσεις συνεργάσθηκε με διάφορους Οργανισμούς, είτε ως συνιδιοκτήτης, είτε ως εργαζόμενος: Genesis, Polyplan, Δήμος Καλαμαριάς, Cartoline, Farma, MO Soft, Lantec κλπ. Από το 1999 είναι στέλεχος της OTS, αρχικά ως εμπορικός Δ/ντής και στη συνέχεια, ως μέλος του Δ.Σ, σε διάφορες διοικητικές θέσεις. Τον Οκτώβριο του  2018 ορίσθηκε  Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Νικόλαος Τσιρίδης: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  & Διευθυντής Product Development

Ο Νικόλαος Τσιρίδης είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος MBA. Το 1996 εντάχθηκε στην ομάδα της OTS με καθήκοντα προγραμματιστή στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης. Από 2004 εως το 2011 διετέλεσε χρέη Τεχνικού Διευθυντή ενώ σήμερα είναι Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης. Τον Οκτώβριο του 2018 ορίστηκε Αντιπρόεδρος Δ.Σ και ανέλαβε χρέη Διευθυντή Product Development.

Ιωάννης Καλαϊτσόπουλος: Μέλος Δ.Σ & Διευθυντής Operations

Ο Ιωάννης Καλαϊτσόπουλος είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  Εργάζεται στην OTS από το 1999 όπου ξεκίνησε από το Τμήμα Υπηρεσιών. Το 2003 ανέλαβε υπεύθυνος της ομάδας υποστήριξης των Εφαρμογών Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού. Στις αρχές του 2009 ανέλαβε χρέη αναπληρωτή Διευθυντή στην Οικονομική & Διοικητική Διεύθυνση, ενώ το 2011 ανέλαβε χρέη Διευθυντή. Τον Οκτώβριο του 2018 ορίσθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ανέλαβε χρέη Διευθυντή Λειτουργιών.

Κωνσταντίνος Μπόζης: Μέλος Δ.Σ & Διευθυντής After Sales

Ο Κωνσταντίνος Μπόζης είναι απόφοιτος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου “Greenwich” (BSc & MSc). Το 2006 ξεκίνησε να εργάζεται στην OTS στο Τμήμα Υποστήριξης, στην Ομάδα Εφαρμογών Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού. Το 2013 ανέλαβε χρέη Τεχνικού Διευθυντή. Τον Οκτώβριο του 2018 μπήκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως μέλος και ανέλαβε χρέη  Διευθυντή After Sales.

Call me back