Οι άνθρωποί μας

//Οι άνθρωποί μας
Οι άνθρωποί μας 2016-03-24T17:57:09+00:00

“Οι άνθρωποί μας κάνουν τη διαφορά”.

Το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας αποτελείται από έμπειρα άτομα υψηλής επιστημονικής κατάρτισης. Στην OTS εργάζονται περισσότερα από 120 στελέχη σε μόνιμη βάση, εκ των οποίων το 75% απασχολείται στην ανάπτυξη λογισμικού και στο τμήμα υποστήριξης πελατών.

Κάθε νέο στέλεχος εντάσσεται στην εταιρεία με ειδική διαδικασία εκπαίδευσης, τόσο στη φιλοσοφία και τα αντικείμενα της εταιρείας, όσο και στους τομείς εξειδίκευσης των πελατών. Στόχος είναι η μακρόχρονη παραμονή των στελεχών στην εταιρεία ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των πελατών και να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες.

Οι άνθρωποί μας εκτός από το ότι διακρίνονται για τις ικανότητές τους και την αποτελεσματικότητά τους, διατηρούν ανθρώπινες σχέσεις με τους πελάτες ώστε να διευκολύνονται ακόμα περισσότερο οι μεταξύ τους λειτουργίες.

Στην OTS επενδύουμε συνεχώς στους ανθρώπους μας.

Call me back