Πιστοποιήσεις

//Πιστοποιήσεις
Πιστοποιήσεις 2018-11-13T13:43:33+00:00

ISO 9001:2015

Η OTS Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, για το Σχεδιασμό, Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Υποστήριξη Λογισμικού – Υλοποίησης Έργων Πληροφορικής – Υπηρεσίες Software As A Service(SaaS)

 

Πολιτική Ποιότητας

ISO 27001:2013

Η OTS Α.Ε. εφαρμόζει ακόμη Σύστημα Διαχείρισης για την Ασφάλεια των Πληροφοριών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013, για το σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη λογισμικού – υλοποίησης έργων πληροφορικής – υπηρεσίες Software as a Service(SAAS).

OTS ISO

 

 Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

 

Πολιτική Συλλογής Χρήσης & Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Απορρήτου OTS – Privacy Notice

 

 

Call me back