Η ομάδα της OTS ανακαλύπτει τις Απαρχές της Τεχνολογίας: Επίσκεψη στο Μουσείο Κοτσανά

Η ομάδα της OTS ανακαλύπτει τις Απαρχές της Τεχνολογίας: Επίσκεψη στο Μουσείο Κοτσανά