η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης αξιοποιεί το Open1|Booking της OTS, για Ψηφιακό ραντεβού για τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας - OTS Open1Booking

η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης αξιοποιεί το Open1|Booking της OTS, για Ψηφιακό ραντεβού για τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας – OTS Open1Booking