Η ΠΚΜ αξιοποιεί το Open1|Entrance της OTS για τις Διευθύνσεις μεταφορών Δυτ Θεσσαλονίκης