Παρουσίαση του Open1 της OTS σε εκδήλωση της Beyond 4.0