Η OTS υποστήριξε με επιτυχία τις εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), οι οποίες διεξήχθησαν Πανελλαδικά, την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019.