Η OTS συμμετέχει στην Έκθεση και το Συνέδριο Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η OTS συμμετέχει στην Έκθεση και το Συνέδριο Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας