Η OTS υποστηρίζει τη διοργάνωση του 1ου Plug & Play Συνεδρίου Restart mAI City, που θα πραγματοποιηθεί στα Τρίκαλα, 26-28 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι βασικές θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν τις 3 ημέρες του Συνεδρίου είναι:

  • Προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των τοπικών πόρων.
  • Προαγωγή της διαφάνειας και του συμμετοχικού σχεδιασμού στη λήψη αποφάσεων.
  • Αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών προς όφελος της βελτίωσης της καθημερινότητας του πολίτη.
  • Αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των μορφών αστικής φτώχειας και η μείωση των ανισοτήτων.
  • Ενίσχυση της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.
  • Κινητικότητα στις έξυπνες πόλεις.
  • Έξυπνες πόλεις και δίκτυα τηλεπικοινωνιών.
  • Δημιουργώντας μια βιώσιμη πόλη με την αξιοποίηση των τεχνολογικών υποδομών.