32ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

32ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.