Κάνουμε καλύτερο το αύριο των πολιτών, σήμερα! - Με μεγάλη συμμετοχή συνεχίστηκε η δεύτερη ημέρα του 15ου OTS Forum

Κάνουμε καλύτερο το αύριο των πολιτών, σήμερα! – Με μεγάλη συμμετοχή συνεχίστηκε η δεύτερη ημέρα του 15ου OTS Forum