Η μεταφορά του συστήματος «Δι@υγεια» στο  G-Cloud, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τρίτη 7 Νοεμβρίου.

Με τη μετάπτωση του Πληροφοριακού Συστήματος «Δι@υγεια» στο  G-Cloud της ΚτΠ ΑΕ επιτυγχάνεται η διασφάλιση του Συστήματος καθώς μεταφέρεται σε ένα σύγχρονο πρότυπο Κέντρο Δεδομένων (χώρος Data Center), σχεδιασμένο σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (Tier III κατά Uptime Institute), το οποίο πληροί υψηλότερες και αυστηρότερες διεθνείς απαιτήσεις των Cloud Data Center, όσο αφορά τη φυσική ασφάλεια και πρόσβαση.

Η OTS ως κατασκευάστρια της «Δι@υγεια» και ανάδοχος του έργου της μετάπτωσης υλοποίησε με επιτυχία τη μεταφορά του συστήματος στο G-Cloud της ΚτΠ ΑΕ . Η συνεργασία με την ΚτΠ ΑΕ αλλά και το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθ’ όλη τη διάρκεια ήταν άψογη.