Η νέα έκδοση της εφαρμογής “Οικονομικής Διαχείρισης” είναι διαθέσιμη στο Open Community Network. Η έκδοση  3.08.008 περιλαμβάνει:

  • Σημαντικές βελτιώσεις στο κύκλωμα των ηλεκτρονικών εισπράξεων.
  • Νέο κύκλωμα αποστολής καταστάσεων δαπάνης.
  • Δυνατότητα απογραφής και ελέγχου παγίων με το φορητό PDA