Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Σύστημα Διαχείρισης Γραφείου Κίνησης και Στόλου Οχημάτων “Open1Fleet” αναβαθμίστηκε στην έκδοση 1.13.
 
Τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης είναι:
 • Δυνατότητα διαχείρισης εσωτερικής αντλίας καυσίμων.
 • Προσθήκη ελέγχων στα δελτία κίνησης ώστε να μην παραμένουν ανοιχτά (χωρίς ημ/νια εισόδου, χλμ. εισόδου ή ώρες εισόδου).
 • Δυνατότητα αρίθμησης στις εντολές καυσίμων. Ο αριθμός συμπληρώνεται από τον χρήστη και είναι προαιρετικός.
 • Ένδειξη αποθέματος στο ρεζερβουάρ στην καρτέλα του οχήματος και στην εκτύπωση της μηνιαίας κατάστασης οχήματος.
 • Νέες Δυνατότητες στο Κύκλωμα Βλαβών:
  • Προσθήκη τύπου δαπανών στην διαδικασία επισκευής μιας βλάβης & CPV στα είδη για το Σύστημα Επισκευής Έκτακτων Βλαβών.
  • Υπολογισμός τιμής βλάβης που εισηγείται στην οικονομική επιτροπή.
  • Προσθήκη Εκτύπωση Εισήγησης.
  • Ομαδοποίηση Διαδικασιών επισκευής σε πακέτα.
  • Ομαδοποίηση των εντύπων διαδικασίας επισκευής μιας βλάβης.
Η έκδοση είναι διαθέσιμη στο cloud και δεν απαιτείται κάποια επιπλέον ενέργεια από εσάς.