Διαθέσιμη βρίσκεται στο Open Community Network η νέα έκδοση 2.01.006 της εφαρμογής της “Δημοτικής Αστυνομίας“. Στη νέα έκδοση έχουν ενσωματωθεί μια σειρά βελτιώσεων καθώς και νέων δυνατοτήτων.

Αναφορικά περιλαμβάνει:

  • Απευθείας εκτύπωση του απλού ειδοποιητηρίου μέσα από την κλήση.
  • Αποστολή στοιχείων στη ΓΓΠΣ, για να μπορέσουμε να βρούμε τις διευθύνσεις των παραβατών.
  • Προσθήκη φίλτρου ημερομηνίας μέσα από την καρτέλα του οχήματος για την αναζήτηση κλήσεων στο πεδίο “Κλήσεις”.
  • Προσθήκη πεδίων ιδιοκτήτη-οδηγού στα στοιχεία του οφειλέτη μέσα στην κλήση.
  • Επιλογή κλήσεων κατά τη δημιουργία του ΧΚ με βάση το τμήμα.
  • Βελτιώσεις στα παράθυρα αναζήτησης κλήσεων και στην καταχώρηση νέας κλήσης.

Τη νέα έκδοση μπορείτε να κατεβάσετε από το Open Community Network.