Η OTS αναζητεί Software Developer με κύρια καθήκοντα την

  • Ανάπτυξη νέων προϊόντων ή χαρακτηριστικών προϊόντων λογισμικού σε συνεργασία με τον εκάστοτε Υπεύθυνο Προϊόντων.
  • Συντήρηση και επίβλεψη ομαλής λειτουργίας των προϊόντων που αναπτύσσονται.

Μπορείτε να δείτε την αναλυτική περιγραφή της θέσης στο https://otsae.workable.com/jobs/643509

ενώ την αίτησή σας μπορείτε να τη στείλετε μέσω της φόρμας: https://otsae.workable.com/jobs/643509/candidates/new