Ανακοινώνουμε τη συνεργασία μας με την αυστριακή εταιρεία Vendo Solutions, η οποία θα δράσει ως μεταπωλητής των προϊόντων μας στην Κεντρική Ευρώπη.
Η συνεργασία με την Vendo Solutions αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την επέκταση της δραστηριότητας μας διεθνώς.