Η συνεργασία μας με το “Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών” (ΕΤΕΑΠΕΠ) ξεκινά κατόπιν της διαγωνιστικής διαδικασίας για την υλοποίηση του νέου “Πληροφοριακού Συστήματος για τη Διαχείριση των Λειτουργιών” του Ταμείου.

Το νέο Ο.Π.Σ περιλαμβάνει τα παρακάτω υποσυστήματα:

  • Διαχείρισης αιτημάτων μελών, εργοδοτών και φορέων
  • Διαχείρισης αιτημάτων και μεταβολών μητρώου ασφαλισμένων και εργοδοτών (Τμήμα Ασφάλισης)
  • Διαχείρισης και εκκαθάρισης αιτήσεων (Τμήμα Παροχών)
  • Διαχείρισης Αιτημάτων και μεταβολών μητρώου Συνταξιούχων
  • Διαχείρισης μηνιαίου κύκλου πληρωμών Συντάξεων
  • MIS
  • Portal ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών
  • Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο