Στο πλαίσιο εφαρμογής του Νέου Μισθολογίου σύμφωνα με το Ν.4354/2015 η OTS θα εκδόσει νέα αναβάθμιση της Εφαρμογής “Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού”, στις 12/2/2015.

Η αναβάθμιση θα περιλαμβάνει:

  • Εργαλείο μαζικής προτεινόμενης προσαρμογής του ηλεκτρονικού μητρώου προσωπικού.
  • Πρόταση αρχικής κατάταξης (Δυνατότητα Εισαγωγής και από αρχείο .txt).
  • Διαδικασίες προετοιμασίας συστήματος για μετάβαση προσωπικού από ειδικό καθεστώς στο Νέο Μισθολόγιο.
  • Αυτόματος Υπολογισμός και ενημέρωση των στοιχείων των Ηλεκτρονικών Ατομικών Φακέλων του πληροφοριακού συστήματος.
  • Εργαλείο και διαδικασίες εντοπισμού αυξομειώσεων αποδοχών από το παλιό στο νέο μισθολογικό καθεστώς (Προσωπική Διαφορά).
  • Εκτύπωση Ατομικών Δελτίων Κατάταξης.

Μια δεύτερη αναβάθμιση θα ακολουθήσει εντός του Μαρτίου.

Τις αναβαθμίσεις θα μπορέσετε να κατεβάσετε από το Open Ticketing System μόλις θα είναι διαθέσιμες.