Η BLUE VALUE ιδρύθηκε το 2009 και είναι μία σύγχρονη εταιρεία παροχής εκπαίδευσης, λειτουργικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση, στην υλοποίηση σύνθετων έργων.

Με στόχο την πλήρη ικανοποίηση των πελατών, παρέχει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Υποστηρίζει τις λειτουργικές και επιχειρησιακές ανάγκες των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών, κάθε οργανισμού του Δημοσίου και του Iδιωτικού τομέα.

Είναι Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες, μέσω καταξιωμένων εισηγητών και υψηλά καταρτισμένων εκπαιδευτών.

Η Blue Value:

 • Επενδύει στο προσωπικό και τους συνεργάτες μας.
 • Διαθέτει έμπειρους συμβούλους, νομικούς, μελετητές και στελέχη πληροφορικής.
 • Οι καίριες συνεργασίες της είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της
 • Διαθέτει σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα
 • Εφαρμόζει τεκμηριωμένα συστήματα ποιότητας και ασφάλειας (ISO 9001 – ISO 27001)

Περισσότερα: www.bluevalue.gr

 

Η EuroConnect αποτελεί το σύνδεσμό σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με πυλώνα το γραφείο της εταιρίας στο κέντρο των διοικητικών εξελίξεων και αποφάσεων, τις Βρυξέλλες, παρέχει μία πρωτοποριακή υπηρεσία αντιπροσώπευσης, πλήρως εναρμονισμένη με τις ανάγκες και τους στόχους σας. Η Euroconnect απευθύνεται σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, δήμους και περιφέρειες οι οποίοι επιθυμούν να αξιοποιούν τις ευκαιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενημερώνονται για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και να έχουν το προσωπικό μας ως τον “δικό” τους αντιπρόσωπο εκεί για να αναλαμβάνει τις υποθέσεις τους.  Η εταιρεία εδράζεται στην οδό 4 rue des Pères Blancs, 1040 Etterbeek Brussels, Belgium.

Για ποιο λόγο

Μία επιτυχημένη διασύνδεση με το Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι προσφέρει πολλά οφέλη σε Οργανισμούς. Μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με εταίρους από άλλες χώρες, στην καλύτερη κατανόηση πολιτικών, στην αναζήτηση και αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων και την υλοποίηση βιώσιμων έργων βασισμένων σε λύσεις που ήδη έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα οφέλη.

Επιπλέον, η μεταφορά τεχνογνωσίας αποτελεί τη μοναδική ευκαιρία γρήγορης και αποτελεσματικής αλλαγής και προσαρμογής στους ραγδαίως εξελισσόμενους τομείς που αφορούν κάθε Οργανισμό και Επιχείρηση.

Περισσότερα: www.euroconnect.eu

 

Η InnoSec (Innovative Secure Technologies Ι.Κ.Ε.) παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και προτείνει αντίστοιχες τεχνολογικές λύσεις για τη διασφάλισή τους. Παράλληλα, καθώς είναι τεχνοβλαστός (spin-off), διατηρεί έντονη και ενεργή παρουσία στο χώρο της έρευνας.

Στόχος της εταιρίας είναι η παροχή βέλτιστων υπηρεσιών και λύσεων που αφορούν στην ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων των πελατών της, με σκοπό την έγκαιρη πρόληψη από κάθε μορφής απειλές, διασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη και αδιάκοπη λειτουργία/επιχειρηματικότητά τους.

Περισσότερα: https://www.innosec.gr/

 

Η Tessera δραστηριοποιείται από το 1997 στον χώρο των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και ασχολείται με τη σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, mobile εφαρμογών και εφαρμογών πολυμέσων. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η εταιρία έχει αναπτύξει δραστηριότητα, που καλύπτει όλη την Ελλάδα διαθέτοντας ένα αξιόλογο δίκτυο συνεργατών και ένα ευρύ πελατολόγιο, επενδύοντας σε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας.

Η Tessera έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει με επιτυχία έναν σημαντικό αριθμό σύνθετων έργων λογισμικού σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Διαθέτει εξαιρετική εμπειρία στον σχεδιασμό διαδικτυακών πυλών και ιστοσελίδωνεκπαιδευτικών παιχνιδιών, εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και εφαρμογών «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων.

Κύριος στόχος της αποτελεί να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφειά της μέσα από προϊόντα και υπηρεσίες, που συνδυάζουν την καινοτομία με την υψηλή ποιότητα.

Περισσότερα: www.tessera.gr

 

H Orosimo ιδρύθηκε το 1992 και έχει παρουσία στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Σερβία, την ΠΓΔΜ και την Αλβανία. Τα προγράμματα ERP, CRM και WMS είναι ο βασικότερος στόχος της εταιρίας. H Orosimo έχει μεγάλη εμπειρία στα συστήματα πληροφοριών, όπως επίσης και σε λύσεις υποδομών και μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις.

Πάντα έχοντας υπ όψιν την εξέλιξη των συνεργατών της, η Orosimo προσπαθεί να βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας, προσφέροντας λύσεις που απευθύνονται στο απαιτητικό τοπίο της αγοράς αλλά και λύσεις που θα έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

Η εταιρία έχει τα κεντρικά της γραφεία στη Θεσσαλονίκη, γραφεία στην Αθήνα και μία θυγατρική εταιρία στη Ρουμανία προκειμένου να καλύπτει ολοκληρωτικά την Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Περισσότερα: www.orosimosoftware.gr

 

Ο χώρος της διαφήμισης είναι πολυσύνθετος και απαιτητικός. Οι επαγγελματίες του χώρου αυτού χρειάζονται τα εργαλεία και την υποστήριξη για να λειτουργούν μέσα σε αυτόν με ευκολία. Η τεχνολογία αποτελεί πλέον έναν παράγοντα διαφοροποίησης στον τρόπο λειτουργίας των media agencies. Το AdAcs Planner της εταιρίας Ειρμός είναι ένα μοντέρνο λογισμικό που μπορεί να αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την οργάνωση και καταγραφή όλων των σχετικών δραστηριοτήτων ανάμεσα στα μέσα και τις ομάδες έργων.

Το προϊόν AdAcs, η ναυαρχίδα της εταιρίας Ειρμός, δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τα media agencies να:

 • Δημιουργήσουν και να καταγράψουν τα προγραμματισμένα πλάνα μέσα από διαφορετικά μέσα
 • Επικοινωνήσουν με διαφορετικά τμήματα του οργανισμού, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του πλάνου
 • Διαλειτουργούν ηλεκτρονικά με μέσα προβολής
 • Καταγράφουν το εκτιμώμενο και το πραγματικό budget
 • Καταγράφουν εντολές και τιμολόγια μεταξύ agencies, διαφημιστικών εταιριών, media shops και brokers.
 • Λαμβάνουν στατιστικά και σημαντικές μετρήσεις

Περισσότερα: https://adacsplanner.com/