Η BLUE VALUE ιδρύθηκε το 2009 και είναι μία σύγχρονη εταιρεία παροχής εκπαίδευσης, λειτουργικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση, στην υλοποίηση σύνθετων έργων.

Με στόχο την πλήρη ικανοποίηση των πελατών, παρέχει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Υποστηρίζει τις λειτουργικές και επιχειρησιακές ανάγκες των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών, κάθε οργανισμού του Δημοσίου και του Iδιωτικού τομέα.

Είναι Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες, μέσω καταξιωμένων εισηγητών και υψηλά καταρτισμένων εκπαιδευτών.

Η Blue Value:

 • Επενδύει στο προσωπικό και τους συνεργάτες μας.
 • Διαθέτει έμπειρους συμβούλους, νομικούς, μελετητές και στελέχη πληροφορικής.
 • Οι καίριες συνεργασίες της είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της
 • Διαθέτει σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα
 • Εφαρμόζει τεκμηριωμένα συστήματα ποιότητας και ασφάλειας (ISO 9001 – ISO 27001)

Περισσότερα: www.bluevalue.gr

EurocconectΗ EuroConnect αποτελεί το σύνδεσμό σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με πυλώνα το γραφείο της εταιρίας στο κέντρο των διοικητικών εξελίξεων και αποφάσεων, τις Βρυξέλλες, παρέχει μία πρωτοποριακή υπηρεσία αντιπροσώπευσης, πλήρως εναρμονισμένη με τις ανάγκες και τους στόχους σας. Η Euroconnect απευθύνεται σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, δήμους και περιφέρειες οι οποίοι επιθυμούν να αξιοποιούν τις ευκαιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενημερώνονται για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και να έχουν το προσωπικό μας ως τον “δικό” τους αντιπρόσωπο εκεί για να αναλαμβάνει τις υποθέσεις τους. Η εταιρεία εδράζεται στην οδό 4 rue des Pères Blancs, 1040 Etterbeek Brussels, Belgium.

Για ποιο λόγο

Μία επιτυχημένη διασύνδεση με το Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι προσφέρει πολλά οφέλη σε Οργανισμούς. Μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με εταίρους από άλλες χώρες, στην καλύτερη κατανόηση πολιτικών, στην αναζήτηση και αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων και την υλοποίηση βιώσιμων έργων βασισμένων σε λύσεις που ήδη έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα οφέλη.

Επιπλέον, η μεταφορά τεχνογνωσίας αποτελεί τη μοναδική ευκαιρία γρήγορης και αποτελεσματικής αλλαγής και προσαρμογής στους ραγδαίως εξελισσόμενους τομείς που αφορούν κάθε Οργανισμό και Επιχείρηση.

Περισσότερα: www.euroconnect.eu

InnoSecΗ InnoSec (Innovative Secure Technologies Ι.Κ.Ε.) παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και προτείνει αντίστοιχες τεχνολογικές λύσεις για τη διασφάλισή τους. Παράλληλα, καθώς είναι τεχνοβλαστός (spin-off), διατηρεί έντονη και ενεργή παρουσία στο χώρο της έρευνας.

Στόχος της εταιρίας είναι η παροχή βέλτιστων υπηρεσιών και λύσεων που αφορούν στην ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων των πελατών της, με σκοπό την έγκαιρη πρόληψη από κάθε μορφής απειλές, διασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη και αδιάκοπη λειτουργία/επιχειρηματικότητά τους.

Περισσότερα: https://www.innosec.gr/

Tessera

Η Tessera δραστηριοποιείται από το 1997 στον χώρο των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και ασχολείται με τη σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, mobile εφαρμογών και εφαρμογών πολυμέσων. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η εταιρία έχει αναπτύξει δραστηριότητα, που καλύπτει όλη την Ελλάδα διαθέτοντας ένα αξιόλογο δίκτυο συνεργατών και ένα ευρύ πελατολόγιο, επενδύοντας σε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας.
Η Tessera έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει με επιτυχία έναν σημαντικό αριθμό σύνθετων έργων λογισμικού σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Διαθέτει εξαιρετική εμπειρία στον σχεδιασμό διαδικτυακών πυλών και ιστοσελίδων, εκπαιδευτικών παιχνιδιών, εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και εφαρμογών «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων.
Κύριος στόχος της αποτελεί να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφειά της μέσα από προϊόντα και υπηρεσίες, που συνδυάζουν την καινοτομία με την υψηλή ποιότητα.

Περισσότερα: https://www.tessera.gr/.

 

ADACSΟ χώρος της διαφήμισης είναι πολυσύνθετος και απαιτητικός. Οι επαγγελματίες του χώρου αυτού χρειάζονται τα εργαλεία και την υποστήριξη για να λειτουργούν μέσα σε αυτόν με ευκολία. Η τεχνολογία αποτελεί πλέον έναν παράγοντα διαφοροποίησης στον τρόπο λειτουργίας των media agencies. Το ADACS είναι ένα μοντέρνο λογισμικό που μπορεί να αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την οργάνωση και καταγραφή όλων των σχετικών δραστηριοτήτων ανάμεσα στα μέσα και τις ομάδες έργων.

Το προϊόν ADACS, η ναυαρχίδα της εταιρίας Ειρμός, δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τα media agencies να:

 • Δημιουργήσουν και να καταγράψουν τα προγραμματισμένα πλάνα μέσα από διαφορετικά μέσα
 • Επικοινωνήσουν με διαφορετικά τμήματα του οργανισμού, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του πλάνου
 • Διαλειτουργούν ηλεκτρονικά με μέσα προβολής
 • Καταγράφουν το εκτιμώμενο και το πραγματικό budget
 • Καταγράφουν εντολές και τιμολόγια μεταξύ agencies, διαφημιστικών εταιριών, media shops και brokers
 • Λαμβάνουν στατιστικά και σημαντικές μετρήσεις

Περισσότερα: www.adacs.eu

Crowd_PolicyΗ Crowd Policy παρέχει μια σειρά επιχειρηματικών λύσεων που σχετίζονται με τα πληροφορικά συστήματα των Civictech, Fintech πεδίων και τις υπηρεσίες ανοιχτής καινοτομίας σε οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς.

Τα τελευταία χρόνια, η Crowdpolicy έχει διοργανώσει ένα σημαντικό όγκο πρωτοβουλιών ανοιχτής καινοτομίας όπως εργαστήρια καινοτομίας, μαραθώνιους καινοτομίας crowdhackathons καθώς και προγράμματα επιχειρηματικής επιτάχυνσης στο πεδίο του fintech, insurtech, ενέργειας, αγροδιατροφής κ.α, με πάνω από 400 ομάδες και 5.000 συμμετέχοντες, δημιουργώντας μια μεγάλη startup κοινότητα.

Περισσότερα: www.crowdpolicy.com/en/

Plan_BeΗ Plan Be είναι μια συμβουλευτική εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βιώσιμων και έξυπνων αναπτυξιακών στρατηγικών (Βιώσιμη Ανάπτυξη, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Έξυπνες Πόλεις, Χρηματοδοτήσεις).

Η Plan Be παρέχει υπηρεσίες καθοδήγησης που βασίζονται σε Διεθνή Πρότυπα, όπως ISO, GRI κλπ.. Η εταιρεία αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα πιστοποιημένων εμπειρογνωμόνων σχετικά με τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τη συντήρηση της βιώσιμης ανάπτυξης (ISO Lead Implementers, PM Professionals κλπ.).

Περισσότερα: www.planbe.com.gr

Alfaware

Η Alfaware είναι μια σύγχρονη εταιρεία παροχής ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τους Ο.Τ.Α. με υπηρεσίες και προϊόντα που καλύπτουν την Μηχανογραφική Λειτουργία των Οργανισμών.

Η εταιρεία σήμερα διαθέτει τη στελεχιακή διάρθρωση, την τεχνολογική γνώση καθώς και τα προϊόντα, ώστε να μπορεί να αναλαμβάνει σύνθετα έργα. Η Alfaware απευθύνεται στους Ο.Τ.Α. μέσω των εύχρηστων εφαρμογών της, οι οποίες αναβαθμίζονται και επεκτείνονται συνεχώς σύμφωνα με τις αλλαγές στο Θεσμικό Πλαίσιο και τις απαιτήσεις των χρηστών.

Περισσότερα: alfaware.gr/

AnabathmisiΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟIKONOMOTEXNIKΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. υποστηρίζει 20 και πλέον έτη φορείς του Δημοσίου τομέα.

Σήμερα παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων που καλύπτουν κάθε ανάγκη Λογιστικής, Φορολογικής, Συμβουλευτικής, Μηχανογραφικής και Εκπαιδευτικής φύσης των φορέων του Δημοσίου, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία.

Με ολοκληρωμένες και αξιόπιστες εφαρμογές πλαισιώνουμε τους δημόσιους οργανισμούς στον διοικητικό και οικονομικό τομέα, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία στις οργανωτικές δομές που εξυπηρετούμε, καθώς βασιζόμαστε στο άριστα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας, στην υψηλή τεχνογνωσία, αλλά και σε ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, έχοντας τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε υπεύθυνα πελάτες οποιουδήποτε μεγέθους.

Περισσότερα: www.anavathmisi.gr

CollectivesΗ Collectives S.A. ιδρύθηκε το Μάιο του 2013 (Startup) γιατί πιστεύαν ότι έχουν να προσφέρουν κάτι νέο, στην αγορά των μεγάλων οργανισμών και επιχειρήσεων.

Η καινοτομία και οι αρχές της υγιούς συνεργατικής επιχειρηματικότητας καθορίζουν τις αρχές λειτουργίας τους. Κάθε ένας από την Collectives διαθέτει εμπειρία πολλών ετών στην παραγωγή και εφαρμογή λύσεων πληροφορικής μεγάλης κλίμακας, σε επιχειρησιακούς και επιχειρηματικούς οργανισμούς.

Διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και ώριμα προϊόντα στον ψηφιακό μετασχηματισμό των γραφειοκρατικών λειτουργιών κλασσικού εργασιακού περιβάλλοντος. Διαθέτουν υπηρεσίες στην ψηφιακή εξυπηρέτηση πελατών. Έχουν άποψη, πρόταση, καινοτομούν και δεν ακολουθούν τις εξελίξεις.

Περισσότερα: collectives.gr/