Οι γυναίκες σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού της OTS

Οι γυναίκες σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού της OTS