Ο Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος για την ψηφιακή μετάβαση του ΚΠΟΔΔ στο 14ο OTS Forum

Ο Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος για την ψηφιακή μετάβαση του ΚΠΟΔΔ στο 14ο OTS Forum