Ο Δήμος Κοζάνης χρησιμοποιεί το Open1|EasyPay της OTS

Ο Δήμος Κοζάνης χρησιμοποιεί το Open1|EasyPay της OTS